Om du vill starta en ny diskussion så tryck på knappen ”NYTRÅD” ("New Topic") och skriv sen en beskrivande rubrik och sen din diskussion i den större rutan.

Tryck på rubriken för en diskussion ("tråd"("Topic")) för att läsa svaren.
Om du vill svara (t.ex när du läst alla inlägg och står vid det sista) så klickar du på knappen "BESVARA"("Post Reply"). Ditt svar kommer att läggas sist av inläggen i det ämnet.

Om du vill kommentera ett speciellt inlägg i ett ämne så klickar du på knappen ”citera” för just det inlägget så kommer det speciella inlägget med i ditt inlägg. Börja skriv efter texten som kommer i rutan och slutar med [/quote]

Här är alla välkomna att diskutera men ett par saker gäller:
- Var trevliga mot varandra
- Respektera varandras åsikter
- Om du blir ”arg” eller ”upprörd” över något, tänk till i ett par minuter innan du skriver så att du inte skriver i ilska. Det blir inte alltid så bra

Ta en snackis med grannen om du behöver mer hjälp!